La 57 Fira del llibre se celebrarà del 28 d'abril al 8 de maig de 2022

La Fira

La Fira del Llibre de València és una activitat que organitza la Fundació Fira del Llibre de València i el Gremi de Llibrers de València. Es desenvolupa amb periodicitat anual en la ciutat de València per tal de promoure el llibre, la lectura i l’activitat de les llibreries.

La Fundació Fira del Llibre de València, de la Comunitat Valenciana, va nàixer el 2018, i té com a fi el foment de la cultura del llibre com a bé cultural universal, mitjançant accions que afavorisquen l’increment de la lectura. La seua finalitat principal és, per tant, l’organització de la Fira del Llibre de València, un dels majors esdeveniments entorn del llibre i la lectura, a nivell nacional, que es ve desenvolupant des de fa 53 anys en la ciutat de València, organitzada pel Gremi de Llibrers de València, impulsor d’aquesta fundació.

El seu objectiu fonamental és que la Fira del Llibre amplie la seua àrea d’influència, generant nous esdeveniments al llarg de l’any, baix la mateixa denominació, que porten les activitats més enllà de les dates i l’espai geogràfic en què se celebra, amb una vocació de servei públic.

En la filosofia d’aquesta fundació està la concepció del llibre i la lectura com a elements transversals a la resta de la cultura, amb la voluntat d’establir sinergies amb disciplines com la música, el teatre, el cinema o la dansa; per descomptat, amb la cerca d’especial cohesió amb el món de les arts plàstiques, i especial interès, en la il·lustració o en la fotografia.

Constatant la realitat de la desigualtat existent del valencià respecte del castellà, la fundació presta una especial atenció a les accions que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana que afavorisquen l’increment de la lectura en llengua pròpia.

Des de 1985 la Fira del Llibre s’ha ubicat tradicionalment en un emplaçament gratificant, cèntric i accesible com són els Jardins de Vivers de València.

 

La Diputació de València ha atorgat una ajuda de 10.000 euros per a la realització de la 57 Fira del Llibre de València.