Els moviments socials i la incidència política. Participació i innovació social en la ciutat de València