DEL 25 D'ABRIL
AL 5 DE MAIG DE 2019
JARDÍ DE VIVERS
DEL 25 D'ABRIL
AL 5 DE MAIG DE 2019

Hitòria d’un zero

02 de maig
1r cicle Primària
Valencià
Història d'un zero
Autor: Teatre Buffo

Història d’un zero és un conte sobre les vicissituds d’un pobre zero entre els altres números.

Espectacle de teatre d’objectes a càrrec d’Empar Claramunt i Teatre Buffo.

Formulari per a realitzar la inscripció a les activitats escolars

Història d'un zero
Teatre BuffoInscriure’s en una activitat escolar