DEL 25 D'ABRIL AL 5 DE MAIG DE 2019

Encontre amb Carles Cano


Tots els cicles / Valencià
Activitat a càrrec de: Carles Cano
En relació al llibre que centra l'activitat: No és necessari que l'alumnat haja llegit el llibre

Un encontre amb l’autor en el qual, a més de recitar algun poema i contar algun conte, explicarà els seus mètodes de treball, les fonts d’inspiració… i tot allò que els oients vulguen saber i preguntar sobre els llibres que han llegit o sobre la seua vida professional.