DEL 25 D'ABRIL AL 5 DE MAIG DE 2019

El joc de la rata


1r i 2n Cicle ESO / Valencià
Títol del llibre vinculat a l'activitat: No sigues rata! Editorial:Vincle
Activitat a càrrec de: Teresa Broseta i Toni Cabo
En relació al llibre que centra l'activitat: És recomanable haver llegit el llibre

Joc a propòsit del llibre No sigues rata!,  que ens parla de la importància de col·laborar en les despeses col·lectives i de com funciona el nostre sistema tributari. Com amb els diners dels impostos es paguen tots els serveis públics: l’educació, la sanitat, les carreteres, els bombers… Una llista llarguíssima! Perquè amb els impostos de tots, es pot fer tot, però si hi ha qui no paga, és molt difícil.