La 55 Fira del Llibre s’ajorna, però no es suspén

Animació lectora «Jocs poètics»


1r cicle d'ESO / Valencià
7 de maig

Activitat a càrrec de:Sénia Projectes Educatius

Des dels seus orígens i al llarg dels segles, la poesia ha tingut un caràcter d’acte públic. La poesia no ha deixat mai de ser gest i el llibre és només un dels seus mitjans de difusió, amb les seues pròpies normes i constriccions. L’oralitat del text imprés permet al lector distinguir les lletres, augmentar la consciència fonològica i desenvolupar el llenguatge en la mesura que s’adquireix un vocabulari extens i ric però, és en l’oralització d’aquest text on rau la màgia de la poesia.Aquesta capacitat de maridatge entre lletres i veu fan dels jocs poètics una eina didàctica de gran valor alhora de treballar la lectura en veu alta. Així doncs, mitjançant jocs poètics i teatrals, podem prendre consciència de la importància de la veu i de la paraula viva a l’hora d’establir lligams amb un públic que ens escolta.