DEL 25 D’ABRIL AL 5 DE MAIG DE 2019 AL JARDÍ DE VIVERS.
DEL 25 D'ABRIL
AL 5 DE MAIG DE 2019

Horari escolars:

Dies lectius: 30 d’abril, 2 de maig i 3 de maig
Des de les 10.00 h fins a les 13.30 h.

*Pròximament es publicarà l'adjudicació de les activitats escolars.

Activitats escolars

Trobada amb l'autor/a

2n Cicle ESO, Batxillerat

Valencià

Primaria

Castellano

Tots els cicles

Valencià

2 cicle ESO, Batxillerat

Valencià

Animació lectora

Tots els cicles

Valencià

Infantil, 1er Cicle Primària

Valencià

3er Cicle Primària, 1er Cicle ESO

Valencià

Infantil, 1er Cicle Primària

Valencià

2n Cicle ESO, Batxillerat

Valencià

1er Cicle Primària

Valencià

2º y 3r Ciclo Primaria

Castellà

2n i 3er Cicle Primària

Valencià

2n i 3er Cicle Primària

Valencià

Contacontes

Infantil i Primària

Valencià

2n Cicle ESO, Batxillerat

Valencià

Tots els cicles

Valencià

Infantil, i1er Cicle Primària

Valencià

Infantil

Castellano

Tallers

Todos los ciclos de Primaria

Castellano

First cycles of primary school

English

2º Ciclo de ESO, Bachillerato

Castellà

2º Ciclo de Primaria

Castellano

Tots els cicles de Primària

Valencià

2n y 3er Ciclo Primaria

Castellano

2º Ciclo Primaria

Castellano

2n Cicle Primària

Valencià

Todos los ciclos de Primaria

Castellano

2n Cicle ESO i Batxillerat

Valencià

3er Cicle Primària, 1er Cicle ESO

Valencià

Espectacle teatral

Infantil

Valencià

Infantil

Valencià

2n Cicle ESO, Batxillerat

Valencià

Infantil i Primer Cicle Primària

Valencià

Joc didàctic

Primer i Segon Cicle de l'ESO

Valencià